DNEŠNÍ PYLOVÁ PŘEDPOVĚĎ PRO 120 00 :

PYLOVÁ PŘEDPOVĚĎ 120 00 :

Mírný

Co způsobuje naši alergii?

Vyberte alergenX alergen
Obvykle neškodná látka kterou váš organismus považuje za cizí a škodlivou, spouštěč alergické reakce.
a přečtěte si více

  Kvetoucí líska (únor)
  Kvetoucí líska (únor)

  PYL LÍSKY

  lat. Corylus, ang. Hazel

  Rozkvétání lísek se považuje za začátek botanického předjaří. PylX Pyl
  Jemná práškovitá látka obvykle žluté barvy, která sestává z mikroskopických zrnek uvolněných ze samčí části květu, která se nazývá tyčinka, nebo ze samčí šišky stromu.
  lísek se objevuje v lednu a únoru. Alergii na pylX pyl
  Jemná práškovitá látka obvykle žluté barvy, která sestává z mikroskopických zrnek uvolněných ze samčí části květu, která se nazývá tyčinka, nebo ze samčí šišky stromu.
  lísky obvykle provází alergie na pyl břízy a olše a intolerance lískových ořechů (projevy potravinové alergie).

  Kvetoucí olše (březen)
  Kvetoucí olše (březen)

  PYL OLŠE

  lat. Alnus, ang. Alder

  Začátek pylové sezóny a její intenzita závisí zejména na teplotě vzduchu v zimě a na začátku jara. PylX Pyl
  Jemná práškovitá látka obvykle žluté barvy, která sestává z mikroskopických zrnek uvolněných ze samčí části květu, která se nazývá tyčinka, nebo ze samčí šišky stromu.
  olše se v ovzduší objevuje ve druhé polovině února a v březnu.

  Pyl olše představuje po pylu břízy druhou nejčastější příčinu sezónní alergické rýmy a alergického zánětu spojivek v jarním období.
  Citlivost vůči alergenX alergen
  Obvykle neškodná látka kterou váš organismus považuje za cizí a škodlivou, spouštěč alergické reakce.
  ům pylu olše je často provázena citlivostí na alergeny pylu břízy a lísky.

  Tobolky topolu bílého s chmýrem (červen)
  Tobolky topolu bílého s chmýrem (červen)

  PYL TOPOLU

  lat. Populuss, ang. Poplar

  Topol je dvoudomý strom, což znamená, že se samčí a samičí květy nevyskytují na téže rostlině. Květy topolů tvoří visící jehnědy, které se objevují na začátku jara, v březnu a dubnu, ještě než vyrostou listy.
  Na přelomu května a června na samičích rostlinách dozrávají plody obsahující semena vybavená chmýrem. Dozrávání plodů topolu se časově sbíhá se začátkem výskytu pylX pyl
  Jemná práškovitá látka obvykle žluté barvy, která sestává z mikroskopických zrnek uvolněných ze samčí části květu, která se nazývá tyčinka, nebo ze samčí šišky stromu.
  ů trav. Řada alergiků citlivých na pyly trav se domnívá, že příčinou jejich obtíží je bílé chmýří topolů, které však alergenem není.

  Bříza bradavičnatá, samčí květy (jehnědy) a samičí květy (duben)
  Bříza bradavičnatá, samčí květy (jehnědy) a samičí květy (duben)

  PYL BŘÍZY

  lat. Betula verrucosa, ang. Common silver birch

  Alergeny pylu břízy jsou po alergenech pylu trav, nejčastější příčinou polinózy a atopického pylového astmatu. PylX Pyl
  Jemná práškovitá látka obvykle žluté barvy, která sestává z mikroskopických zrnek uvolněných ze samčí části květu, která se nazývá tyčinka, nebo ze samčí šišky stromu.
  břízy se vyskytuje v dubnu a v květnu. Pyl břízy dosahuje v ovzduší velmi vysokých koncentrací – až několik tisíc zrnek v 1 metru krychlovém vzduchu.

  Alergii na pylX pyl
  Jemná práškovitá látka obvykle žluté barvy, která sestává z mikroskopických zrnek uvolněných ze samčí části květu, která se nazývá tyčinka, nebo ze samčí šišky stromu.
  břízy obvykle doprovází citlivost vůči pylu lísky a olše.

  Květy habru (konec května)
  Květy habru (konec května)

  PYL HABRU

  lat. Pinus, ang. Pine

  Samčí květy habru tvoří jehnědy, které rozkvétají od poloviny dubna do začátku května, současně s růstem listí. Citlivost vůči alergenX alergen
  Obvykle neškodná látka kterou váš organismus považuje za cizí a škodlivou, spouštěč alergické reakce.
  ům pylu habru je zřídkavá, avšak jeho alergeny mohou vykazovat zkřížené reakce s alergeny pylu břízy a tím násobit příznaky u osob alergických zároveň na květy břízy.

  Koncentrace pylu habru ve městech obvykle nepřekračuje průměrné hodnoty.

  Květy dubu zimního (květen)
  Květy dubu zimního (květen)

  PYL DUBU

  lat. Quercus, ang. Oak

  V České republice nejčastěji rostou 2 druhy dubů. Dub letní a dub zimní, které kvetou v dubnu a v květnu.

  Dalšími druhy jsou dub cer, dub červený, které můžeme často potkat v parcích, pouliční zeleni a u cest. Klinický význam alergenX alergen
  Obvykle neškodná látka kterou váš organismus považuje za cizí a škodlivou, spouštěč alergické reakce.
  ů dubového pylu je průměrný.

  Borovice kleč kvetoucí samčí květy (květen)
  Borovice kleč kvetoucí samčí květy (květen)

  PYL BOROVICE

  lat. Pinus, ang. Pine

  Alergenní aktivita pylu borovice a smrku je podle většiny autorů nevýrazná, anebo žádná. Vzhledem k mimořádně vysokým koncentracím pylu borovice může poškození sliznice později negativně ovlivnit příznaky vyvolávané alergeny pylu trav. Po deštích se v období výskytu pylu borovice (květen) na okrajích kaluží objevuje žlutá usazenina, tvořená zejména pylem borovice.

  Kvetoucí trávy
  Kvetoucí trávy

  PYLY TRAV

  lat. Poaceae, Gramineae, ang. Grasses

  Alergeny pylu trav jsou nejčastější příčinou alergické rýmy a atopického pylového astmatu. Hlavní období výskytu pylu trav připadá ve Střední Evropě na druhou polovinu května, červen a první polovinu července, v Severní Evropě je to druhá polovina června, červenec a první polovina srpna, v Jižní Evropě a Středozemí na květen. Kromě rozdílu v termínech výskytu pylX pyl
  Jemná práškovitá látka obvykle žluté barvy, která sestává z mikroskopických zrnek uvolněných ze samčí části květu, která se nazývá tyčinka, nebo ze samčí šišky stromu.
  ů trav jsou pak v různých klimatických zónách zaznamenávány rovněž významné rozdíly v délce pylové sezóny a rozdíly v dosahovaných průměrných a maximálních koncentracích pylu.

  Pylová sezóna trav připadá na období květen až září, ačkoli první pylová zrna trav se ve vzduchu objevují již v dubnu.

  Kvetoucí jitrocel kopinatý (červen)
  Kvetoucí jitrocel kopinatý (červen)

  PYL JITROCELE

  lat. Plantago, ang. Plantain

  Jitrocel je opylován hmyzem nebo větrem. Koncentrace jeho pylu nikdy nedosahují příliš vysokých hodnot. Jitrocel kopinatý a jitrocel prostřední kvetou v květnu a červnu, jitrocel větší v červenci.

  Alergeny pylu jitrocele nemají silné alergizující vlastnosti a citlivost vůči pylu jitrocele doprovází přecitlivělosti na pyly jiných rostlinných druhů.

  Kvetoucí kopřiva (červenec)
  Kvetoucí kopřiva (červenec)

  PYL KOPŘIVY

  lat. Urtica, ang. Nettle

  Kopřiva produkuje značné množství pylu a má dlouhou pylovou sezónu (červen až říjen), přičemž koncentrace jejího pylu v atmosféře dosahují velmi vysokých hodnot. Citlivost vůči alergenX alergen
  Obvykle neškodná látka kterou váš organismus považuje za cizí a škodlivou, spouštěč alergické reakce.
  ům pylu kopřivy se vyskytuje zřídka.

  Pelyněk černobýl (srpen)
  Pelyněk černobýl (srpen)

  PYL PELYŇKU

  lat. Corylus, ang. Hazel

  Citlivost vůči alergenX alergen
  Obvykle neškodná látka kterou váš organismus považuje za cizí a škodlivou, spouštěč alergické reakce.
  ům pylu pelyňku je častou příčinou alergické rýmy a zánětu spojivek (po pylech trav a břízy). Většina projevů tzv. "senné rýmy" v pozdním létě je vyvolána právě alergeny pylu pelyňku.

  Pylová sezóna je v období červenec až říjen. Hlavní alergeny pylu pelyňku vyvolávají křížové reakce s řadou dalších rostlinných alergenů. U části pacientů citlivých na alergeny pylu pelyňku bývají pozorovány projevy orálního alergického syndromu (OAS) po požití některých druhů ovoce a zeleniny. Nejčastěji bývá popisována intolerance celeru, jablka, mrkve a bylinek (zejména heřmánku) a koření.

  Ambrozie (konec srpna)
  Ambrozie (konec srpna)

  PYL AMBROZIE

  lat. Ambrosia, ang. Common ragweed

  AlergenX Alergen
  Obvykle neškodná látka kterou váš organismus považuje za cizí a škodlivou, spouštěč alergické reakce.
  pylu ambrozie je nejčastější příčinou alergické rýmy v Severní Americe, odkud byla zavlečená do Evropy. Po dlouhá léta se soudilo, že v Evropě nepředstavuje žádný problém. Ambrozie kvete od června do října. V České republice byla zjištěna přítomnost tří druhů ambrozie: ambrozie peřenolistá (Ambrosia artemisiifolia L.), ambrozie lysoklasá (Ambrosia psilostachya DC.), ambrozie trojklaná (Ambrosia trifida).

  Mikroskopické plísně
  Mikroskopické plísně

  MIKROSKOPICKÉ PLÍSNĚ

  Houby představují obrovskou, značně rozšířenou skupinu organismů, která tvoří jednu z pěti říší zahrnujících všechny živé organismy. Části hub, spory a fragmenty podhoubí pocházející z rozmanitých zdrojů, mohou být zdrojem řady alergenX alergen
  Obvykle neškodná látka kterou váš organismus považuje za cizí a škodlivou, spouštěč alergické reakce.
  ů. Z epidemiologických výzkumů vyplývá, že houby rodu Alternaria a Cladosporium, a dále Penicillium a Aspergillus představují nejzávažnější zdroj plísňových alergenů. Nejčastější příčinou hypersenzitivních reakcí jsou alergeny rodu Alternaria alternata, ačkoli u většiny pacientů existuje přecitlivělost na alergeny několika druhů plísní.

  Spory plísní rodu Alternaria

  Plíseň rodu Alternaria alternata je celosvětově rozšířená; díky svým životním potřebám je schopna kolonizovat povrchové vrstvy půdy, odumírající rostliny a představuje patogen pro řadu druhů rostlin. Pro růst plísně je příznivá vysoká vlhkost vzduchu a mírně zvýšená teplota. Během množení plíseň vytváří spory, které uvolňuje do okolí. Spory plísně Alternaria patří k tzv. suchým, jež se uvolňují do okolí pasivně, nezávisle na meteorologických podmínkách, jako je rychlost větru. V zimních měsících, kdy zemský povrch pokrývá sněhová vrstva a teplota klesá, se spory Alternaria alternata ve vzduchu nevyskytují. Alergeny spor Alternaria jsou mezi alergeny plísní nejčastější příčinou alergické rýmy a alergického astmatu. Jejich sezóna vrcholí v červenci a srpnu, kdy mohou koncentrace spor dosahovat až několika set v 1 metru krychlovém vzduchu.

  Spory plísní rodu Cladosporium

  Rod Cladosporium je jedním z nejčastějších typů, které se vyskytují ve vzduchu takřka po celém světě. Spory rodu Cladosporium mají drobné rozměry a dosahují velmi vysokých koncentrací v ovzduší.

  DNEŠNÍ PYLOVÁ PŘEDPOVĚĎ

  , Prague
  120 00
  zip-icon
  Mírný

  PODÍVEJTE SE NA CELOU PŘEDPOVĚĎ

  Informace poskytnuté z Weather.com